+36 20 557 6088 magmelart@gmail.com
Mag Mel márkanév
A Mag Mel elnevezés egy összetett kutatás eredménye, melynek megismerése logikussá és egyértelművé válik, elsőre hallva azonban teljesen idegen és értelmezhetetlen fogalom sokak számára.

Amikor a márkanéven törtem a fejem, szerettem volna egy elgondolkodtató elnevezést adni és nem azt, hogy Evelin kreatív faégetős, rajzolós, festős szobája, vagy valami hasonlóan egyértelműt… Ennek viszont az lett az eredménye, hogy sokan megkérdezik, mi az a Mag Mel?

Mindenképp egy Én-márka kialakítása volt a cél, ezért a keresztnevemmel kezdtem, amely mint kiderült, a kelta Eiblin névből származik. Ez a felfedezés adta meg kutatásom további irányát. Tudtam, hogy a keltáknak, mint ahogy más nomád népeknek is, szoros kapcsolatuk volt a természettel, de ahogy egyre jobban beleástam magam a témába, sorra érdekességeket találtam.

Például azt, hogy régészeti kutatások bizonyítják, hogy a kelta nép hosszú időn át élt a Kárpát medencében, és az akkori őseinket nem csak ismerte, hanem életük és hitük is összefonódott. Az ősi kelta írás is rovás volt, mint ahogy ünnepi és temetkezési szokásaik, valamint lovas kultúrájuk is megegyezett a hunokéval. Márkám logója, a ló, azon kívül, hogy meghatározó szerepük van az én életemben is, szintén az általuk mélyen tisztelt állatra utal. A Pegazus pedig mondáik fontos, varázserővel bíró, csak némelyek által látható földöntúli szereplője, amely segít azokon, akiknek szüksége van rá.

Hitviláguk a teremtő Szent fa köré épül, melyről úgy vallották, hogy az ég Istenének növénye. Hitük szerint az Uisnech Kőrisfája köti össze az égi-és alvilágot a földi világgal. A Bile, a Szent Fa világa az Égi vagy Istenek világa, ez a fa levelei és koronája. A törzs az emberek világa, a földi, a fizikai világ. A gyökerek pedig az ősök világa, a túlvilág helye. Innen ered az Életfa, amely a mai napig fontos szimbólum a képző-és iparművészetben is. Alkotásaim meghatározó alapanyaga a fa, amely úgy élhet tovább megbecsülve egy egy otthon díszeként, mint mikor még az erdőn adott árnyat és védelmet az arra járónak.

Az Égi világ a szent fa legfelső tartománya, azaz a lombkorona, amely neve Magh Mor (Nagy Mező), további négy világot foglal magába:

Ebből az első a kreativitás és inspiráció helye a Mag Mel,

melynek magyar jelentése Szép mező, és a Nagylelkűség és Sokszínűség mezejét is magába foglalja. További égi világok a Sen Mag (Öreg mező), Mag Ionganaid (Csodák mezeje), Mag Findargat (Ezüstfehér mező). Az égi világot követi a törzs, a földi világ, végül a túlvilág, az ősok otthona, a Tir Andomain (Alsó világ).

Ha egy Mag Mel alkotást tartasz a kezedben, benne van minden. A múlt, a jelen, a jövő.

Kelták Uisnech Kőrisfája

Összeköti a Földi világot az alsó és felső világokkal

Share This